Kerala Akshaya Centres
  All Akshaya Centres in Kerala
  Alappuzha Akshaya Centres
  Ernakulam Akshaya Centres
  Idukki Akshaya Centres
  Kannur Akshaya Centres
  Kasaragod Akshaya Centres
  Kollam Akshaya Centres
  Kottayam Akshaya Centres
  Kozhikkode Akshaya Centres
  Malappuram Akshaya Centres
  Palakkad Akshaya Centres
  Pathanamthitta Akshaya Centres
  Thiruvananthapuram Akshaya Centres
  Thrissur Akshaya Centres
  Wayanad Akshaya Centres
   
  Kerala Post Offices
  All Post Offices in Kerala
  Alappuzha Post Offices
  Ernakulam Post Offices
  Idukki Post Offices
  Kannur Post Offices
  Kasaragod Post Offices
  Kollam Post Offices
  Kottayam Post Offices
  Kozhikkode Post Offices
  Malappuram Post Offices
  Palakkad Post Offices
  Pathanamthitta Post Offices
  Thiruvananthapuram Post Offices
  Thrissur Post Offices
  Wayanad Post Offices
   
 
  Alappuzha Colleges
  Ernakulam Colleges
  Idukki Colleges
  Kannur Colleges
  Kasaragod Colleges
  Kollam Colleges
  Kottayam Colleges
  Kozhikkode Colleges
  Malappuram Colleges
  Palakkad Colleges
  Pathanamthitta Colleges
  Thiruvananthapuram Colleges
  Thrissur Colleges
  Wayanad Colleges
   
 
  Kerala MLAs
  Kerala MPs
   
 
 
   
 
  Village Offices in Kollam
  Village Offices in Kottayam
  Village Offices in Kozhikkode
  Village Offices in Malappuram
  Village Offices in Palakkad  
       
 

PATHANAMTHITTA VILLAGE OFFICES MOBILE NUMBERS AND EMAILS

  Pathanamthitta District Village Offices
   
 
No. Village Office Taluk Phone Number Email
1 Adoor Adoor 04734 242231, 8547611203 villageadoor@gmail.com
2 Airavon Konni 0468 2340668, 8547611119 iravonvillage@gmail.com
3 Angadikkal Adoor 04734 280494, 8547611215 voangadickal2015@gmail.com
4 Anikkadu Mallappally 0469 2686386, 8547611503 voanicadu@gmail.com
5 Aranmula Kozhencherry 0468 2318789, 8547611106 voaranmula@gmail.com
6 Aruvappulam Konni 0468 2340669, 8547611120 voaruvappulam1@gmail.com
7 Athikkayam Ranni 04735 270622, 8547611412 voathikkayam123@gmail.com
8 Ayiroor Ranni 04735 231800, 8547611404 voayroor@gmail.com
9 Chenneerkara Kozhencherry 0468 2259259, 8547611123 vochenneerkara@gmail.com
10 Cherukole Ranni 0468 2279496, 8547611403 vocherukole@gmail.com
11 Chethakkal Ranni 04735 261571, 8547611408 vochethackel@gmail.com
12 Chittar Konni 04735 256364, 8547611411 chittarvo@gmail.com
13 Elanthoor Kozhencherry 0468 2263291, 8547611109 voelanthoor@gmail.com
14 Enadhimangalam Adoor 04734 247723, 8547611210 voenadimangalam2015@gmail.com
15 Enathu Adoor 04734 210545, 8547611212 voenathu2015@gmail.com
16 Erathu Adoor 04734 221383, 8547611204 voerathu2015@gmail.com
17 Eraviperoor Thiruvalla 0469 2609435, 8547611309 voeraviperoor@gmail.com
18 Ezhamkulam Adoor 04734 243500, 8547611209 voezhamkulam2015@gmail.com
19  Ezhumattur Mallappally 0469 2795677, 8547611509 voezhumattoor@gmail.com
20 Kadampanad Adoor 04734 284465, 8547611205 vokadampanad@gmail.com
21 Kadapra Thiruvalla 0469 2617544, 8547611303 vokadapra@gmail.com
22 Kalanjoor Konni 04734 272281, 8547611211 kalanjoorvillageoffice@gmail.com
23 Kalluppara Mallappally 0469 2678980, 8547611505 vokallooppara@gmail.com
24  Kaviyoor Thiruvalla 0469 2619549, 8547611313 vokaviyoor@gmail.com
25 Kavumbhagam Thiruvalla 0469 2601656, 8547611306 vokavumbhagom@gmail.com
26 Kidangannur Kozhencherry 0468 2289002, 8547611121 vokidangannur@gmail.com
27 Kodumon Adoor 04734 280495, 8547611214 vokodumon2015@gmail.com
28 Koippuram Thiruvalla 0469 2661880, 8547611310 vokoipuram@gmail.com
29 Kollamula Ranni 04752 264242, 8547611405 vokollamula@gmail.com
30 Konni Konni 0468 2340671, 8547611117 vokonni@gmail.com
31 Konnithazham Konni 0468 2349879, 8547611118 vokonnithazham@gmail.com
32 Koodal Konni 04734 272282, 8547611213 vokoodal@gmail.com
33 Kottangal Mallappally 0469 2689344, 8547611507 vokottangal@gmail.com
34 Kozhencherry Kozhencherry 0468 2279525, 8547611102 vokozhencherry@gmail.com
35 Kulanada Kozhencherry 04734 262266, 8547611108 vokulanada@gmail.com
36 Kunnamthanam Mallappally 0469 2690800, 8547611504 vokunnamthanam@gmail.com
37 Kurampala Adoor 04734 251075, 8547611216 vokurampala2015@gmail.com
38 Kuttappuzha Thiruvalla 0469 2741522, 8547611308 vokuttapuzha@gmail.com
39 Kuttoor Thiruvalla 0469 2616100, 8547611312 vokuttoor@gmail.com
40 Malayalappuzha Konni 0468 2302450, 8547611116 villageofficer815@gmail.com
41 Mallappally Mallappally 0469 2680039, 8547611502 vomallappally@gmail.com
42 Mallappuzhashery Kozhencherry 0468 2279533, 8547611104 vomallapuzhassery@gmail.com
43  Mezhuveli Kozhencherry 0468 2259900, 8547611122 vomezhuveli@gmail.com
44 Mylapra Konni 0468 2322415, 8547611115 vomylapra@gmail.com
45 Naranganam Kozhencherry 0468 2217717, 8547611110 vonaranganam@gmail.com
46 Nedumpuram Thiruvalla 0469 2642382, 8547611304 vonedumpuram@gmail.com
47 Niranam Thiruvalla 0469 2617533, 8547611302 niranamvo@gmail.com
48 Omallur Kozhencherry 0468 2355668, 8547611105 voomalloor@gmail.com
49 Pallickal Adoor 04734 288300, 8547611206 vopallickal2015@gmail.com
50 Panadalam-Thekkekara Adoor 04734 224359, 8547611207 vopandalamthekkekkara@gmail.com
51 Pandalam Adoor 04734 251070, 8547611208 vopandalam2015@gmail.com
52 Pathanamthitta Kozhencherry 0468 2322403, 8547611103 vopathanamthitta@gmail.com
53 Peringanad Adoor 04734 224246, 8547611202 voperinganad2015@gmail.com
54 Peringara Thiruvalla 0469 2601676, 8547611305 voperingara@gmail.com
55 Perumpetty Mallappally 0469 2697858, 8547611508 voperumppetty@gmail.com
56 Perunad Ranni 04735 241472, 8547611409 voperunadu@gmail.com
57 Pramadom Konni 0468 2336175, 8547611113 vopramadom@gmail.com
58 Puramattom Mallappally 0469 2666278, 8547611506 vopuramattom@gmail.com
59 Ranni Ranni 04735 229365, 8547611402 vofficeranni@gmail.com
60 Ranni-Angadi Ranni 04735 229364, 8547611406 vofficeranni@gmail.com
61 Ranni-Pazhavangadi Ranni 04735 229363, 8547611407 vofficeranni@gmail.com
62 Seethathodu Konni 04735 258004, 8547618432 villageofficeseethathodu@gmail.com
63 Thannothodu Konni 0468 2382211, 8547611107 vothannithode@gmail.com
64 Thelliyoor Mallappally 0469 2752056, 8547611510 vothelliyoor@gmail.com
65 Thiruvalla Thiruvalla 0469 2601659, 8547611307 votvla@gmail.com
66 Thottappuzhasherry Thiruvalla 0468 2279540, 8547611311 vothottapuzhassery@gmail.com
67 Thumapamon Adoor 04734 267010, 8547597302 vothumpamon2015@gmail.com
68 V Kottayam Konni 0468 2306454, 8547611114 vovkottayam@gmail.com
69 Vadasherikara Ranni 04735 253750, 8547611410 villageofficervadasserikkara@gmail.com
70 Vallikkodu Konni 0468 2355667, 8547611112 vallicoduvillageoffice@gmail.com